Kongres Technologii Chemicznej 2018

Wykłady plenarne

 

Zaproszeni Wykładowcy:

 

Tomasz Olczak – dyrektor Wydziału Technologii Biura Rozwoju i Technologii
PKN ORLEN S.A.

Bartek Kras – dyrektor ds. Technologii
Impact Clean Power Technology S.A.

Cezary Urban – dyrektor Działu Crop Protection
BASF Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka
Wydział Chemiczny Politechnikii Wrocławskiej

prof. dr hab.  Andrzej Dworak
Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska

dr hab. Marcin Molenda
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Wydział Chemiczny Politechnikii Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa