Kongres Technologii Chemicznej 2018

Ważne terminy dla uczestników

 

15.02.2018 – rozpoczęcie rejestracji uczestników Kongresu

05.03.2018 – rozpoczęcie nadsyłania abstraktów

15.08.2018 – ostateczny termin rejestracji, nadsyłania abstraktów oraz dokonywania płatności za udział w Kongresie