Kongres Technologii Chemicznej 2018

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna

 

TERMIN:
do 30.07.2018

 

OPŁATA:

Uczestnik

1350 PLN

 

Doktorant / Student

900 PLN

 

Osoba towarzysząca

600 PLN

 

Opłatę za udział w IX Kongresie Technologii Chemicznej należy wpłacić na konto bankowe:

 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

Bank Zachodni WBK nr konta: 68 1090 1098 0000 0001 3573 8987

 

z dopiskiem: TECHEM Imię i Nazwisko Uczestnika

 

Uczestnicy

Każdy Uczestnik Kongresu może zarejestrować jeden poster i wystapienie ustne (wyklad sekcyjny 30 min lub komunikat sekcyjny 15 min) lub dwa postery (maksymalny rozmiar posterów 100 x 200 cm). Formatka abstraktu dostępna tutaj.

Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek - piątek)
  • przerwy kawowe
  • imprezy towarzyszące: bankiet konferencyjny - Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku dnia 3.09.2018; spektakl - Teatr Szekspirowski dnia 4.09.2018

 

Ważne informacje:

  1. W przypadku dokonywania wpłat zarówno indywidualnych jak i zbiorczych prosimy o przesłanie na adres techem9@pg.edu.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej.
  2. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie.
  3. W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres dorota.obst@pg.edu.pl
  4. Uczestnicy są zobowiązani również wnieść opłaty za wszystkie zarezerwowane noclegi niezależnie od stopnia ich wykorzystania.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w IX Kongresie Technologii Chemicznej po 30 lipca 2018 płatności dokonane na konto TECHEM nie będą zwracane.

 

Sponsorzy:

Opłatę za udział w IX Kongresie Technologii Chemicznej należy wpłacić na konto bankowe:

 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

Bank Zachodni WBK nr konta: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569