Kongres Technologii Chemicznej 2018

Miejsce obrad

 

 

Obrady IX. Kongresu Technologii Chemicznej będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ulicy Narutowicza 11/12.

 

WYKŁADY PLENARNE będą się odbywały w Auli PG (III piętro) w godzinach 8:30 - 10:30

POSZCZEGÓLNE SEKCJE będą obradowały w następujących salach:

           211 – sekcja 1
           213 – sekcja 2
           300 – sekcja 3
           462 – sekcja 4
           352 – sekcja 5

SESJE POSTEROWE będą się odbywały na Dziedzińcu Fahrenheita (Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, poziom 0). Materiały do przymocowania posterów do tablic zostaną udostępnione Uczestnikom Kongresu.

sprawy organizacyjne