Kongres Technologii Chemicznej 2018

Komitet stały

prof. dr hab. inż. Marian Taniewski – Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Przewodniczący

 

Protokół z posiedzenia Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej z dnia 6 września 2018

 

Członkowie

prof. dr hab. Roman Dziembaj

prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Florjańczyk

prof. dr hab. inż. Henryk Galina

prof. dr hab. Piotr Grzesiak

prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

prof. dr hab. Henryk Kozłowski

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

mgr inż. Jerzy Majchrzak

mgr inż. Jerzy Marciniak

prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski

prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak

prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak

dr hab. inż. Marek Ściążko

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

mgr inż. Kazimierz Zagozda

prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak