Kongres Technologii Chemicznej 2018

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – Przewodniczący

 

BIURO KONGRESU

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

dr hab. inż. Teresa Olszewska

dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska

dr inż. Żaneta Bargańska

mgr inż. Daria Kowalkowska-Zedler

mgr Anna Jarząbek

lic. Ewa Jarząbek

Zespół ds. Finansów

mgr Agnieszka Tracz

st. ref. Dorota Obst

mgr Sławomir Malinowski

Zespół ds. Kontaktów z Wystawcami

dr hab. inż. Andrzej Nowak

dr inż. Ewa Paluszkiewicz

dr inż. Katarzyna Kozłowska-Tylingo

dr inż. Radosław Pomećko

Zespół ds. Reklamy i Materiałów Kongresowych

dr inż. Michał Ryms

dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka

dr inż. Katarzyna Januszewicz

dr inż. Ewa Głowińska

dr inż. Marcin Włoch

Zespół ds. Zakwaterowania

dr hab. inż. Adam Kloskowski

dr hab. inż. Dorota Warmińska

dr inż. Bartosz Dębski

dr inż. Andreas Haenel

dr inż. Andrzej Rogala

Zespół ds. Wyżywienia i Imprez Kulturalnych

dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

dr hab. inż. Beata Zalewska-Piątek

dr inż. Marcin Olszewski

mgr inż. Judyta Kosińska

Zespół ds. Turystycznych

dr hab. inż. Bogdan Chachulski

dr inż. Iwona Hołowacz

dr inż. Renata Jędrkiewicz

dr inż. Kamila Klimaszewska

Zespół ds. Obsługi Internetowej

dr inż. Marek Wojciechowski

st. tech. Sebastian Kowalski

st. tech. Karol Pałczyński