Kongres Technologii Chemicznej 2018

Informacje kontaktowe

Biuro Kongresu

Adres
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
mgr inż. Daria Kowalkowska-Zedler
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Kontakt

http://techem9.pg.edu.pl

email: techem9@pg.edu.pl

tel. 58 347 23 29

 

Informacje:

Materiały konferencyjne
dr inż. Michał Ryms michal.ryms@pg.edu.pl tel. 58 347 23 22
Rejestracja
dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska agnieszka.glowacz@pg.edu.pl tel. 58 347 11 51
Kontakt z firmami
dr hab. inż. Andrzej Nowak andrzej.nowak@pg.edu.pl tel. 58 347 64 34
dr inż. Ewa Paluszkiewicz ewa.paluszkiewicz@pg.edu.pl tel. 58 347 13 93
Faktury
st. ref. Dorota Obst dorota.obst@pg.edu.pl  
Administracja strony
dr inż. Marek Wojciechowski mw@pg.edu.pl