Kongres Technologii Chemicznej 2018

Protokół z posiedzenia Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej

 

Szanowni Państwo

W dniu 6 września podczas obrad IX Kongresu Technologii Chemicznej TECHEM 2018 odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej (protokół)