Kongres Technologii Chemicznej 2018

Program Kongresu

 

Szanowni Państwo

RAMOWY I SZCEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU jest dostępny na stronie http://techem9.pg.edu.pl/strony/program-zjazdu