Kongres Technologii Chemicznej 2018

Formatka abstraktu

 

Szanowni Państwo

Już od 05.03.2018 możliwe jest nadsyłanie streszczeń zarówno referatów ustnych jak i posterów. Wzór abstraktu jest do pobrania poniżej i prosimy o zachowanie szczególnej staranności w ich przygotowywaniu.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą naszego systemu konferencyjnego (opcja menu Informacje dla Uczestników, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu).

> Formatka abstraktu <